KLC PRO-AV

KLC PRO-AV

Được thành lập vào năm 2010, KLC là một công ty công nghệ cao quốc tế tích hợp nghiên cứu, sản xuất và bán hàng cùng nhau. Dòng sản phẩm của KLC cung cấp. - Giải pháp camera IP - Giải pháp Video Wall Pro-AV - Universal SFP Module - Bộ phận CNTT

Ekorack Cabinet

iKorack Cabinet

SJ Rack Cabinet

Krone & AMP Cat5E & Cat6

Video Splitter

Video Extender

Video Switch

Matrix Switch

KVM Extender