Aten VS134A - 4 Port VGA Splitter

Aten VS134A - 4 Port VGA Splitter


  Mã sản phẩm: VS134A-AT-E

  Mô tả: 4-Port VGA Splitter (450MHz)

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: 24 tháng


Liên hệ: 0799999978


Chi tiết sản phẩm

VS134A 4-Port VGA Splitter (450MHz)

Key Features

 • One video input to 4 video outputs
 • Superior video quality - up to 2048 x 1536
 • Supports up to 450 MHz bandwidth
 • Built-in 1.5 GHz amplifier to ensure video system maintain excellent fidelity

Diagram