Aten VS94A - 4 Port VGA Splitter

Aten VS94A - 4 Port VGA Splitter


  Mã sản phẩm: VS94A-AT-E

  Mô tả: 4-Port VGA Splitter (350MHz)

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: 24 tháng


Liên hệ: 0799999978


Chi tiết sản phẩm

VS94A 4-Port VGA Splitter (350MHz)

Key Features

 • One video input to 4 video outputs
 • Superior video quality – 1920 x 1440@60Hz
 • Supports 350 MHz bandwidth
 • Cascadable to 3 levels – provides up to 64 video signals

Diagram