Hỗ trợ khách hàng

Kinh doanh dự án

Mr Hiếu: 079 9999 978

Email: hieupham@ccck.com.vn

Kinh doanh bán lẻ

Mr. Quốc: 079 9999 978

Email: quocnguyen@ccck.com.vn