Aten KVM

Aten KVM

ATEN là nhà sản xuất số lượng KVM Switch lớn nhất thế giới với hàng ngàn sản phẩm đáp ứng từ yêu cầu chuyên nghiệp cho Data Center đến loại cho người dùng gia đình. ATEN đã nhận nhiều giải thưởng về Công nghệ tiên tiến và Sản phẩm Chất lượng trên thế giới.

LCD KVM Switches

Rack KVM Switches

KVM over IP Switches

KVM Extenders

Video Switches

Video Splitters

Video Extenders

KVM Cables

Video Matrix & PDU

Accerssories and Software