Giải Pháp Aten KVM Switch Cho Data Center

KVM Switch

Giải Pháp Aten KVM Switch Cho Data Center

Giải Pháp Camera Cho Doanh Nghiệp

CCTV

Giải Pháp Camera Cho Doanh Nghiệp

Giải Pháp Camera Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ

CCTV

Giải Pháp Camera Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ

Giải Pháp Camera Giám Sát An Ninh

CCTV

Giải Pháp Camera Giám Sát An Ninh

Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Đa Điểm

Conferencing

Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Đa Điểm. Hội nghị trực tuyến (Video Conference) là dịch vụ được triển khai và sử dụng dựa trên các công nghệ mạng truyền thông tiên tiến như IP (Internet Protocol), ATM, POST hay ISDN. Dịch vụ này cung cấp khả năng truyền hình ảnh, âm thanh trực tuyến giữa nhiều điểm trên mạng, giúp tăng cường khả năng tương tác, trao đổi giữa cá nhân, và tập thể. Hội nghị trực tuyến được ứng dụng vào các lĩnh vực sau:

Giải Pháp Họp Trực Tuyến 10 Điểm Cầu

Conferencing

Giải Pháp Họp Trực Tuyến 10 Điểm Cầu

Xem thêm