Austin Hughes

Austin Hughes

Được thành lập vào năm 1995, Austin Hughes là một nhóm thiết kế và sản xuất cung cấp một loạt các giải pháp dựa trên công nghệ rack 19 inch. Những giải pháp này bao gồm InfraSolution , InfraPower , InfraGuard , InfraCool , CyberView và UltraView .

Ultraview

LCD Console Drawer

KVM Switches

InfraCool

InfaPower