Kinan KVM Switches

Kinan KVM Switches

Kinan cung cấp các sản phẩm quản lý máy chủ cục bộ và từ xa toàn diện nhất trong ngành như Công tắc KVM LCD, Giải pháp KVM qua IP, Thiết bị chuyển mạch KVM giá treo, KVM để bàn và bộ mở rộng KVM. Các sản phẩm của Kinan được biết đến với chất lượng, khả năng mở rộng, tiện ích và công nghệ tiên tiến

LCD KVM Consoles

Rackmount KVM Switches

Desktop KVM Switches

KVM Over IP

KVM Keyboard Mouse

KVM Kinan Extenders

Cables Accessories KVM

KVM Accessories