Aver Conferencing

Aver Conferencing

Aver Conferencing là một hệ thống hội nghị truyền hình HD tích hợp tất cả các chức năng cần thiết cho một cuộc hội nghị từ xa. Với chi phí đầu tư thấp, hệ thống Aver là một giải pháp tuyệt vời cho phòng họp trung tâm. Thiết bị hội nghị truyền hình Aver luôn mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Multipoint System

Point-to-Point System

Conference Camera

Sofware Add-on

Video Wall

Professional PTZ Camera